lage prijzen kosten veel

Het Leger des Heils voert campagne met advertenties voor goedkope producten en diensten, om aandacht te vragen voor uitbuiting en mensenhandel. Ook in Nederland worden jaarlijks duizenden mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting. Wij komen de slachtoffers vaak tegen in onze hulpverlening. We voorzien hen van (rechts)hulp om uit de strik van misbruik te komen. Maar zolang Nederlandse consumenten producten en diensten te goedkoop willen kopen of afnemen, of iets willen kopen dat niet te koop hoort te zijn, worden mensen daar slachtoffer van.

Mensenhandel in Nederland?

Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Ze worden verhandeld om als slaaf te werken in de seksindustrie. Of moeten ander zwaar en smerig werk te doen. Ieder jaar is er ten minste sprake van 700.000 nieuwe slaven. Maar sommige bronnen spreken zelfs over aantallen van wereldwijd 3 tot 4 miljoen slachtoffers.

Helaas komt moderne slavernij ook in Nederland voor. Dit gebeurt vooral met vrouwen en meisjes in de seksindustrie, maar ook met mensen die gedwongen of onderbetaald moeten werken in bijvoorbeeld hotels, kwekerijen, restaurants, de bouw of nagel- en massagesalons. Hiermee worden mensenlevens kapot gemaakt.

Er zijn verschillende schattingen voor het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland:

  • In 2012 schatte de organisatie FairWork dat er in Nederland jaarlijks 30.000 slachtoffers van mensenhandel zijn. Dat is gebaseerd op een schatting van de International Labour Organization over het aantal slachtoffers in de Europese Unie. 
  • In 2016 schatte de Walk Free Foundation dat er jaarlijks 17.500 slachtoffers zijn in Nederland. Dat is op basis van enquêtes die ze uitvoeren onder de bevolking in verschillende delen van de wereld. 
  • In 2017 schatten de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dat er jaarlijks 6.250 slachtoffers zijn in Nederland. 
Wat doet het Leger des Heils tegen mensenhandel en uitbuiting?

Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van mensenhandel, zowel in Europa als wereldwijd. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden. We beschermen slachtoffers en helpen hen bij hun re-integratie in de samenleving. In ons werk zijn we vaak getuige van de ernstige traumatisering en gewelddadige exploitatie van slachtoffers. Wij strijden tegen alles wat mensenlevens kapot maakt.

Waarom een campagne tegen mensenhandel?

Omdat we zoveel slachtoffers van mensenhandel helpen in ons wereldwijde werk, zijn we een campagne tegen mensenhandel gestart. Dat doen we in heel Europa. Het doel van deze campagne is om

  • Het aantal slachtoffers lager te maken in landen vanwaar mensen worden verhandeld. De ‘aanbod-landen’ in met name Oost-Europa.
  • De vraag naar uitbuiting te stoppen in ontvangende landen. Daar worden mensen als moderne slaven uitgebuit. Veelal in de seksindustrie en op de arbeidsmarkt. We doen dit door mensen met advertenties bewust te maken van het onrecht, en met onze petitie voor betere wetgeving.

Wil jij ons helpen in de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting?

Teken hieronder de petitie!

Lees hier meer over de inhoud van de petitie.

Ook ik wil alleen iets kopen of afnemen waarvoor geen mensen zijn uitgebuit
daarom wil ik een Wet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen in Nederland.